Sledujte aktuální opatření v souvislosti s koronavirem

Od 18. května do 30. září potrvá zkouškové období. Platí doporučení Krizového štábu MU provádět zkoušení v maximálně možné míře distanční formou.

Aktuality

Pokyny pro studenty

Informace o odevzdávání závěrečných prací a státních závěrečných zkouškách v JS 2020

V jarním semestru 2020 budou vypsány dva termíny pro odevzdání závěrečných prací a státní závěrečné zkoušky. Tabulka konkrétních termínů resp. období pro jednotlivé ústavy je uvedena zde.

Ze dvou nabízených termínů si můžete vybrat libovolně. Svoji volbu vyjádříte přihlášením na konkrétní termín zkoušky v předmětu Státní závěrečná zkouška, který máte v tomto semestru zapsaný. Přihlásit se musíte nejméně sedm kalendářních dnů před termínem odevzdání závěrečné práce.

O formě zkoušky prezenční/distanční, resp. písemná/ústní rozhoduje předseda komise. Nejméně tři týdny před konáním SZZ budou studenti o její formě prokazatelně informováni, například e-mailem prostřednictvím IS. Současně bude tato informace sdělena i studijnímu oddělení. Obojí zajistí předseda komise nebo zástupce ředitele ústavu pro pedagogické záležitosti.

Při realizaci prezenční formy SZZ je nutno respektovat platná hygienická doporučení a mimořádná preventivní opatření uvedená na stránkách Masarykovy univerzity na adrese www.muni.cz/koronavirus a doložit Čestné prohlášení o nenařízení karantény a o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v Informačním systému MU. Dále je nutné respektovat mimořádná preventivní opatření uvedena zde.

Závěrečná práce se odevzdává pouze elektronicky.

Věnujte prosím pozornost dokumentům Informace o odevzdávání závěrečných prací a státních závěrečných zkouškách v JS 2020 a Opatření děkana č. 4/2020

Přítomnost studentů v prostorách Přírodovědecké fakulty

Vyňato z Pokynu děkana č. 2 / 2020:

V době od 18. 5. 2020 do 30. 9. 2020 probíhá zkouškové období.

Při prezenční formě je nutné respektovat Mimořádná preventivní opatření uvedená na stránkách Masarykovy univerzity a doložit Čestné prohlášení o nenařízení karantény a o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v Informačním systému MU. Dále je nutné respektovat Mimořádná preventivní opatření uvedená na webu Přírodovědecké fakulty MU. (Dokument obsahuje také vzor Čestného prohlášení o neexistenci virového onemocnění.)


Vyňato z dokumentu Mimořádná preventivní opatření:

Zkoušek se mohou účastnit pouze osoby bez projevů infekčního onemocnění zejména dýchacích cest. V případě pochybností nebo i jako součást registrace studentů před začátkem zkoušky je možné použít bezdotykového měření teploty.

Student nesmí mít v daném čase nařízené karanténní opatření a v ISu musí před zkouškou potvrdit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů: https://is.muni.cz/auth/koronavirus_prohlaseni.

Studenti budou mít možnost odhlásit se z termínu zkoušky ze zdravotních důvodů i v den konání zkoušky bez lékařského potvrzení, aniž by jim termín byl započítán jako neúspěšný.

Student si po vstupu do „zkušební místnosti" řádně umyje a vydezinfikuje ruce.

K psaní poznámek během přípravy studenti použijí vlastní psací potřeby, papír s poznámkami student po použití před odchodem z místnosti odhodí do odpadkového koše.

 

Správa kolejí a menz MU informuje studenty na kolejích o změnách týkajících se slev a možnosti návratu na koleje

V návaznosti na mimořádná opatření v souvislosti s rizikem nákazy onemocněním COVID-19 vydaná vládou ke dni 23. 4. 2020 umožňuje Správa kolejí a menz návrat studentů zpět na koleje a ukončujeme platnost 70% slevy na kolejném ke dni 19. 5. 2020 za podmínek uvedených v tomto dokumentu: http://www.skm.muni.cz/doc/kolej/info-o-moznosti-ubytovani-od-24-4-2020.cz.pdf

Pokyny pro zaměstnance

Aktuální platné předpisy

Věnujte prosím pozornost Pokynu děkana č. 2/2020 (Realizace výuky, ukončení studia a ukončení předmětů v jarním semestru roku 2020) a Opatření děkana č. 4/2020 (Konání státních závěrečných zkoušek v jarním semestru roku 2020).

Vyšla metodika distančního zkoušení a ukončení předmětů pro učitele

Pro všechny pedagogy Masarykovy univerzity byl vydán metodický list č. 1/2020 Metodika distančního zkoušení a ukončení předmětů. Jeho cílem je pomoci v orientaci ohledně forem distančního zkoušení a ukončování předmětů.

Metodický list je k dispozici zde: Metodika distančního zkoušení a ukončení předmětů (ve znění účinném od 01. 06. 2020) .

Aktuálně je důležité náležitě a prokazatelně informovat studenty o změnách požadavků na ukončení předmětu (metody a způsob hodnocení), způsobu a průběhu online zkoušení, a to nejméně tři týdny před prvním vypsaným termínem zkoušky.

K dispozici je pomoc techniků a uživatelské podpory (uživatelská podpora IS MU, pracovníci ÚVT MU, IT podpora na fakultách) k probrání technických možností, které jsou k dispozici.

Kontaktní informace jsou na těchto webových stránkách:

https://it.muni.cz/distancni-zkouseni-na-muni
https://is.muni.cz/auth/do/mu/samostudium/pages/zkouseni.html

Důležité informace

Otázky a odpovědi k aktuální situaci

Jak je to s termíny odevzdání diplomových prací apod.?

Termíny jsou na většině ústavů prodlouženy, bližší informace týkající se případného prodloužení odevzdávání závěrečných prací budou postupně doplňovány.

Více infromací ZDE.

Bude prodloužena semestrální výuka?

Vedení fakulty rozhodlo o dalším průběhu výuky v jarním semestru 2020: došlo ke změně harmonogramu – již jsou prodlouženy termíny odevzdávání závěrečných prací

Chci pomáhat, kde se mám nahlásit?

Dobrovolníci najdou veškeré info a formuláře k přihlášení zde: https://munipomaha.cz/chci-pomahat

Už jsem v databázi dobrovolníků, co mám dělat dál?

Nebojte se, ve chvíli kdy přijmeme požadavek na pomoc, který vyhovuje vašemu profilu, budeme vás kontaktovat.

Nevíme, jak dlouho bude trvat nouzový stav, vaše pomoc bude potřeba dlouho. Je tedy pravděpodobné, že pokud jsme se na vás zatím neobrátili, v příštích týdnech se to může změnit.

Pomáhat můžete už nyní šířením informací o naší pomoci k nejvíce potřebným skupinám. Vytiskněte si přiložený leták nebo plakát. V obchodech, výdejnách jídel, na autobusových zastávkách máme šanci upoutat pozornost lidí, kteří potřebují pomoc, ale neví, že o ni mohou požádat.

Jak je to s výjezdy a příjezdy ze zahraničí?

Aktuální cestovní omezení najdete na reopen.europa.eu.

Pro bližší informace ohledně vstupu do ČR pro studenty ze zemí EU i mimo EU a pro informace ohledně výjezdů studentu MU na zahraniční pobyty  prosím sledujte https://www.muni.cz/koronavirus/informace-pro-studenty (záložka Cestování).

Existuje psychologické poradenství pro studenty a zaměstnance?

Ano, pro studenty i zaměstnance Masarykovy univerzity, kteří by si potřebovali v souvislosti s pandemií koronaviru promluvit s psychologem, jsou k dispozici online konzultace (e-mail či Skype). Podrobnosti najdete ZDE.

Je možný vstup do budov fakulty?

Vstup do budov Přírodovědecké fakulty již není omezen.

Je otevřené studijní oddělení?

Od 1. 7. do 31. 8. jsou úřední hodiny pouze ve středu od 12:30 do 14:30.

Pro aktuální informace o úředních hodinách prosím sledujte:

Jak funguje knihovna?

Od července bude mít knihovna omezenou otevírací dobu. Otevře vám dvakrát týdně, a to včetně studoven, abyste u nás mohli studovat, psát i odpočívat.

2. 7. – 25. 9.
úterý a středa 9.00 – 15.00

29. 9. – 2. 10.
denně 9.00 – 15.00

5. 10.
běžný provoz

Bližší informace naleznete na http://knihovna.sci.muni.cz/

Kde najdu aktuální informace?

Psychologické poradenství pro studenty a zaměstnance

Pro studenty i zaměstnance Masarykovy univerzity, kteří by si potřebovali v souvislosti s pandemií koronaviru promluvit s psychologem, jsou k dispozici online konzultace (e-mail či Skype). Podrobnosti najdete ZDE.

Důležité odkazy

Kontaktní adresy

  • Pokud máte dotazy k opatřením Masarykovy univerzity, nebo si nejste jistí, jak máte sami postupovat, pište na adresu koronavirus@muni.cz.
  • Pro účastníky zahraničních pobytů je také dlouhodobě zřízená e-mailová adresa emergency@muni.cz, kam je možné se obracet v případě nejistoty, dotazů či rozhodnutí k návratu ze zahraničí.

Studijní oddělení


e‑mail:

Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci


e‑mail:

Mgr. Viera Vozárová

IS technička PřF


e‑mail:

Info na e-mail: zmeškané volání na pevné lince

Pracujete z domu nebo jste mimo pracoviště? Máte pevnou linku a nevíte, jestli se Vám někdo snaží dovolat z univerzitní klapky, pevné linky nebo mobilního telefonu? Chcete být e-mailem informováni o zmeškaném volání?

  • V aplikaci Zmeškané hovory je možné aktivovat/deaktivovat zasílání e-mailového upozornění s informacemi o zmeškaném volání. Nastavení je možné provést u jednotlivých telefonních klapek uživatele různě.
  • E-mail obsahuje číslo klapky/mobilní číslo, jméno volajícího/popis klapky (je-li znám) a datum s časem volání.
  • Aplikace dále zobrazuje přehled všech zmeškaných volání za posledních 14 dnů.

 

Změna konfigurace VPN pro vzdálený přístup do sítě MUNI

Dne 15. 4. 2020 končí platnost konfiguračního certifikátu ke vzdálenému připojení VPN. Pro opětovné fungování VPN je potřeba si stáhnout nové konfigurační soubory nebo instalovat aktualizovanou aplikaci.

Změna se děje z důvodu, že certifikační autorita vystavila nový certifikát se změněným jménem subjektu. Je tudíž potřeba (pře)instalovat aktualizovanou aplikaci, popřípadě aktualizovat konfigurační soubor. Pak bude vzdálené připojení VPN opět správně fungovat.

V případě problémů či dotazů kontaktujte it@muni.cz.