Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Mathematics and Statistics

Co se naučíte

The aim of the program is to prepare high-quality scientific specialists in the Institute of Mathematics and Statistics at MU. Graduates should be prepared primarily for further scientific work in academic institutions, but also for possible application in practice. Upon graduation, graduates who wish to continue their research work are motivated to gain long-term foreign experience as post-doctoral students.

The individual science teams of the Institute of Mathematics and Statistics cover the following research themes in which PhD students are also trained:

  • Categories and ordered sets, number theory, semigroup theory
  • Geometric structures, geometric complex analysis, algebraic topology
  • Theory of Differential and Differential Equations, variance number and optimal

management

  • Mathematical modeling, statistics and data analysis, applications in biology and medicine

Attention is also paid to the preparation for pedagogical work at universities. The study is based on an individual study plan and is completed by a state doctoral examination and a defense of doctoral dissertation. In addition to Czech, English is also the working language of the program.

Praxe

Practical training is not a mandatory part of this program.

Uplatnění absolventů

Graduates will apply to mathematical workplaces of basic research, universities and scientific research institutes of the Academy of Sciences of the Czech Republic.

The best graduates are fully prepared to successfully apply for postdoctoral positions at high-quality universities abroad.

Graduates can also act as college teachers at universities with a technical, economic and pedagogical focus.

Graduates of applied specializations will also find use in practice, in institutions where the use of deterministic and stochastic models of real processes where specialized statistical software is being developed, and in institutions focusing on research in the field of probabilistic and mathematical-statistical methods.

Školitelé

Součástí přihlášky je jméno předpokládaného školitele. Školitele si vyhledejte podle profilového zaměření ze seznamu školitelů a konzultujte s ním jeho potenciální školitelství a návrh projektu.

Studijní program nemá evidovány žádné školitele.

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné
Oborová rada a oborové komise

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail na