Rok 2023 na OFIŽ

with No Comments

31. 12. 2023, 19:25

Ohlédnutí za rokem 2023

Milí studenti, kolegové a přátelé,

děkujeme Vám všem za přízeň a spolupráci v uplynulém roce!

Pro radost přikládáme ohlédnutí za rokem 2023 s tím, co se nám letos nejvíce podařilo a na co jsme pyšní.

Přejeme Vám hodně štěstí, pevné zdraví, spoustu vědeckých a studijních radostí a úspěchů v roce 2024!

Rok 2023…

… přinesl řadu úspěchů, ať už v podobě ocenění našich studentů a zaměstnanců nebo grantů pro naše výzkumníky. Jako každým rokem, i letos spousta studentů obhájila své bakalářské, diplomové a dizertační práce. Naše oddělení se podílelo na organizaci několika konferencí a workshopů, jak pro odbornou veřejnost tak pro středoškolské studenty. Tradičně velký zájem budily prezentace našeho výzkumu na mnoha akcích pro veřejnost. I letos jsme si mohli vychutnat řadu oslav narozenin i přijatých článků, a do kalendáře našich tradičních beček letos nově přibylo říjnové Vítání prváků. A nezapomeňme na jednu velkou změnu – nového vedoucího!

OFIŽ i Ústav experimentální biologie mají nové vedení

Novým vedoucím našeho Oddělení fyziolgie a imunologie živočichů se v létě stal doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. Ve vedení nahradil prof. Mgr. Vítězslava Bryju, Ph.D., který se pro změnu stal novým ředitelem Ústavu experimentální biologie. Nahradil tím dosavadního ředitele prof. RNDr. Jana Šmardu, CSc.

Ocenění a úspěchy

Peter Fabian: ERC, DIOSCURI, Chi-Bin Chien Award, MUNI Scientist 2023

Mgr. Peter Fabian, Ph.D. rozšířil naše řady už v září 2022 a zdárně u nás rozjíždí své projekty. Letos slavil mimořádný úspěch v podobě získání ERC Starting Grantu (více např. zde). Pod vedením dr. Fabiana také vznikne jedno ze tří česko-německých Dioscuri center excelentního výzkumu v ČR, konkrétně Centrum pro biologii kmenových buněk (více např. v Magazínu M zde).

Za získání těchto prestižních grantů byl v prosinci oceněn cenou MUNI Scientist 2023.

Z hlediska vědeckého je mimořádným úspěchem ocenění Chi-Bin Chien Award, a to za dosavadní přínos komunitě vývojových biologů pracujícíh s daniem pruhovaným. Získal jej jako teprve třetí Evropan. Více jsme psali zde.

MUNI Innovation Award pro Pavla Hyršla

Doc. Pavel Hyršl, Ph. D. získal cenu MUNI Innovation Award, což je “ocenění studentů a zaměstnanců Masarykovy univerzity, jejichž výstupy se podařilo úspěšně zavést do praxe, napomohly ke zdokonalení výrobků či služeb nebo jakkoli jinak přispěly ke zvýšení společenské relevance výzkumu Masarykovy univerzity“. Byl jediným laureátem z Přírodovědecké fakulty. Ocenění získal za výzkum imunity, dlouhověkosti a parazitace včely medonosné s dopadem pro praxi v zemědělství.

Více jsme psali v květnu zde.

Ocenění GAMU

V letošním programu podpory studentského výzkumu GAMU 2023 bylo k financování doporučeno 20 prací. Dva ocenění studenti jsou z OFIŽ:

Bc. Josef Bryja získal podporu na svou práci „Role proteinu genu 6 indukovatelného tumor nekrotizujícím faktorem v buněčné odpovědi na hyaluronan“, výzkum realizuje pod vedením doc. Lukáše Kubaly.

Druhou podpořenou je Bc. Martina Šindlerová s tématem „Charakterizace Ras indukovaných tumorů na modelu Drosophila melanogaster”, svůj výzkum provádí pod vedením doc. Pavla Hyršla.

Adriena Jedličková – nejlepší SOČkařka

Velkým úspěchem je první místo studentky Adrieny Jedličkové (Gymnázium, Tř. Kpt. Jaroše, Brno) v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ), v kategorii 4 Biologie a vědy o Zemi. Adriena zvítězila s prací Inhalace nanočástic olova způsobuje degenerativní změny v mozkové tkáni. Práce vznikla pod vedením doc. Marcely Buchtové z OFIŽ na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR. Více jsme psali zde. Součástí ocenění je také Cena nadačního fondu Jaroslava Heyerovského, tuto si převzala v prosinci, více se dočtete zde.

Nové prezidentky a nový předseda

Doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D. se stala prezidentkou spolku Visegrád Group Society for Developmental Biology (V4SDB), Mgr. Karel Souček, Ph.D. se stal předsedou České společnosti pro analytickou cytometrii (CSAC) a RNDr. Vendula Hlaváčková Pospíchalová, Ph.D. se stala prezidentkou nově vzniklé České společnosti pro extracelulární vezikuly (CzeSEV).

Akce

Oslavy, bečky a besídky

Letní bečka zakončující jarní semestr letos přinesla pasování nového vedení, nevšední drinky a nově také dobročinnou tombolu. Z výtěžku jsme adoptovali kunu Barunku ze záchranné stanice Lipec a klokánka králíkovitého ze Zoo Brno. Více o průběhu akce jsme psali zde, o adoptovaných zvířatech pak v říjnovém newsletteru.

Do portfolia našich neformálních akcí se letos poprvé zařadilo říjnové Vítání prváků. Studentům prvních ročníků bakalářského i navazujícího magisterského studia naší specializace jsme nabídli setkání a seznámení s naším oddělením. Díky pomoci starších a zkušených studentů se nám snad povedlo nováčkům představit atmosféru, kterou jsou naše akce pověstné.

Vánoční besídka zakončovala semestr podzimní. Akce je zajišťovaná studenty ve vpravdě vánoční atmosféře s koledami, Ježíškem, dobrým pitím i jídlem.

Jsme rádi, že jste na těchto akcích byli s námi!

Akce pro veřejnost

Jsme rádi, že můžeme náš výzkum a aktivity prezentovat široké veřejnosti.

V lednu jsme se v hojném počtu starali o uchazeče na Dni otevřených dveří. Provedli jsme je našimi prostory a na stánku jim ukazovali širokou paletu výzkumných témat, kterým se u nás mohou už od prvních ročníků věnovat.

V dubnu jsme se zapojili do programu MjUNI – Dětská univerzita. Dětem jsme ukazovali svět hmyzu.

V květnu jsme se poprvé zapojili do akce MUNI Day. Na 40 návštěvnků z řad studentů, výzkumníků i administrativních pracovníků MU se u nás seznámilo s nástroji pro studium buněčné biologie, prohlédli si synchronně tepající kardiomyocyty a zjistili, jak se zkoumá vliv magnetického pole. Tradičně největší zájem vzbudila prezentace modelových živočichů pro oblast imunologie a vývojové biologie, tedy danií, drápatek, octomilek, zavíječů, bourců nebo pakobylek.

V září jsme se ukázali, letos poprvé, na Festivalu vědy a techniky na Brněnském výstavišti. Živá zvářata byla velkým lákadlem pro malé i velké návštěvníky. Pokračovali jsme také v oslovování uchazečů, a to na Open Day.

Netradičně v říjnu jsme prezentovali náš výzkum v rámci Noci vědců. Letošní téma Tajemství nám umožnilo odhalit tajemství šestého smyslu, vzniku života nebo tajemství hmyzu. Univerzitní kampus navštívilo v rámci Noci vědců 3700 návštěvníků.

Konference, workshopy a exkurze

OFIŽ již tradičně zajišťuje řadu workshopů a konferencí pro odbornou veřejnost i středoškolské studenty. Pro zvídavé a motivované zahraniční studenty jsme letos zajistili například program Letní školy (čtěte zde), pro české středoškoláky pak N-exkurze (čtete zde) a T-exkurze (například zde). Hlavními aktérkami byly v těchto případech RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D. Spolupracovali jsme také s centrem Bioskop (více zde).

OFIŽ v médiích

Mediální prim hrály letos včely, a to zejména díky MUNI Innovation Award pro Pavla Hyršla. Byl hostem Dobrého rána na České televizi (zde), o včelí imunitě jste si mohli poslechnout také na Českém rozhlase v magazínu Experiment zde nebo v magazínu Apetýt (zde). O včelí paměti pak hovořili členové laboratoře neuroetologie v čele s doc. Martinem Váchou pro Český rozhlas zde.

O naší studentce Darje Klementové, která je s OFIŽ spjata zejména díky své vynikající SOČ, vyšla reportáž v magazínu Reportér (zde).

S naším oddělením je částečně spojen také virolog prof. Daniel Růžek, který byl hostem České televize, a to v pořadu Hyde Park Civilizace (zde).

Závěrem…

Do souhrnu za rok 2023 se jistě nevešly všechny dílčí úspěchy Vás, našich studentů a zaměstnanců. Gratulujeme však ke každému, i tomu nejmenšímu z nich a přejeme Vám, ať je pro vás také rok 2024 rokem úspěšným.

Více se o aktuálním dění na OFIŽ dozvíte na našich stránkách. Chcete-li se s něčím pochlubit nebo něco vložit do pravidelných newsletterů, neváhejte psát na katerina.tomanova@mail.muni.cz.

© 2023
Masarykova univerzita