Životní prostředí a zdraví

Pro zdravou budoucnost.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: podzim 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2020

Co se naučíte

Doktorský program integruje témata environmentální chemie, toxikologie a hodnocení rizik a související oblasti zpracování, analýzy a modelování velkých objemů dat, která vznikají při moderním výzkumu vlivu faktorů životního prostředí na zdraví. Cílem programu je podpora samostatného rozvoje mladých vědeckých pracovníků přispívajících svou výzkumnou činností k poznání fundamentálních procesů, kterými chemické látky - v kontextu dalších vnějších faktorů - ovlivňují zdraví člověka a fungování ekosystémů. Program má za cíl výchovu mezioborově orientovaných samostatných osobností, které vedle špičkové orientace v konkrétním tématu svého výzkumu také dobře rozumí širokých souvislostem i praktickému využití výsledků své vědecké práce. Cílem je vychovávat absolventy s vynikající uplatnitelností ve společnosti doma i v zahraničí, kteří mají nejen vynikající schopnost komunikace v anglickém jazyce (díky aktivnímu užívání v průběhu celého studia), ale disponují dalšími přenositelnými kompetencemi, které získávají praktickým a samostatným řešením problémů a také přípravou a řízením vlastních malých projektů.

STRUKTURA PROGRAMU: Program je připravován v české i anglické verzi. Český program je administrován v češtině, ale i zde je důležitým cílem posílení mezinárodní konkurenceschopnosti, což je podporováno vzděláváním a kurzy v angličtině. Studium v programu je realizováno ve dvou specializacích, kde rozdíly a specifika jsou definována především v požadavcích na teoretickou SDZ. Studium v obou specializacích je možné v prezenční formě (preferovaná varianta) nebo v kombinované formě studia (nabízena je studentům, kteří dokončují dizertační práci po standardní době 4 let studia nebo výjimečně externím studentům). V kombinované formě jsou v individuálním plánu odlišnosti především v požadavcích na periodické týdenní povinnosti (semináře) nebo na pedagogické kompetence (pomoc při výuce).

Praxe

V rámci dizertačních projektů pracují studenti prakticky na svých výzkumných projektech a využívají různé přístupy podle zaměření svých prací (laboratorní experimenty, terénní studie, hodnocení vzorků a dat z kohortových studií výzkumu environmentální epidemiologie, programování a vývoj technik analýzy a modelování dat). Součástí povinností ve studiu je zahraniční praktická stáž nebo jiná forma mezinárodní praxe.

Chcete vědět víc?

http://www.recetox.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského programu se uplatní v národním i mezinárodním prostoru ve výzkumných institucích a na univerzitách v oborech zaměřených na studium znečištění a dalších faktorů prostředí a jeho vlivů na ekosystémy a zdraví člověka včetně výzkumných oborů využívajících a analyzujících velké objemy dat jako jsou matematická biologie, bioinformatika nebo biomedicína. Kromě uplatnění ve výzkumu a vzdělávání mohou absolventi pracovat v organizacích kontroly bezpečnosti jednotlivých složek prostředí, kvality potravin a hodnocení rizik. Absolventi také mohou aktivně pracovat v institucích řídících bezpečnost chemických látek, v laboratořích a vývojových odděleních inovativních biotechnologických podniků, ve společnostech věnujících se technologiím ochrany prostředí včetně bioremediací nebo v institucích regionální a státní samosprávy.

Podmínky přijetí

Odborná část - odborná diskuze v oblastech Environmental Health Sciences (max. 200 bodů). Jazyková část - komunikace a znalost odborné angličtiny - přijímací pohovor je v angličtině (max. 100 bodů). Pro přijetí musí uchazeč získat minimálně 120 bodů v odborné a minimálně 60 bodů v jazykové části zkoušky.

Kritéria hodnocení

Žádné informace nejsou k dispozici

Termíny

1. ledna –
30. dubna 2020
Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Školitelé a výzkumná zaměření dizertačních prací

Školitelé

Součástí přihlášky je jméno předpokládaného školitele. Školitele si vyhledejte podle profilového zaměření ze seznamu školitelů a konzultujte s ním jeho potenciální školitelství a návrh projektu.

Výzkumná zaměření dizertačních prací

Specializace: Environmentální chemie a toxikologie

Adverse Outcome Pathways and mechanistic toxicology of emerging chemicals and their mixtures

Školitel: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

OBJECTIVES: The research aims to explore mechanisms (molecular toxicology, biomarkers of effects, toxicogenomic responses) triggered in humans and natural biota by organic pollutants, their metabolites and mixtures. The outcomes contribute to protection of the environment and health by providing scientific evidence and support to pragmatic risk assessment and management of chemicals.

FOCUS: Doctoral research projects focus on the effects of chemical groups that are broadly used in practice but their (eco)toxicological characterization is poor such as novel types of flame retardants, pharmaceuticals, pesticides and other potential endocrine-disrupters. Students benefit from outstanding research facilities of RECETOX that include high-end analytical instrumentations, molecular toxicology laboratories, alternative toxicological models - aquatic invertebrates and zebrafish.

EXAMPLES of potential student doctoral projects:
* Development of quantitative Adverse Outcome Pathways (AOPs) for liver toxicity and obesogenicity
* AOP networks beyond the male reproductive disorders
* In vitro toxicological investigations of novel flame retardants
* Molecular and biochemical effect biomarkers of low-dose mixture exposures in human cohort samples
* Automated text-mining approaches integrating toxicological data to toxicological knowledge

MORE INFORMATION: www.recetox.muni.cz

PLEASE NOTE: before initiating the formal application process to doctoral studies, all interested candidates are required to contact Prof. Ludek Blaha (blaha@sci.muni.cz) for informal discussion.

Linking metabolic and reproduction disruptions after exposures to novel flame retardants

Školitel: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

This PhD project will focus on characterization of mechanisms of action and biological effects of novel classes of flame retardants (FRs) and establishing Adverse Outcome Pathway (AOP) network linking metabolic disruption caused by FRs with reproduction outcomes. The project is expected to primarily combine in vitro research with fish embryo model experiments.

Student (Early Stage Researcher - ESR) will work within the PRORISK network (www.prorisk-itn.eu). PRORISK is a European Training Network funded by the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 859891. The consortium comprises of 18 universities, research institutions, enterprises and partner organisations in 9 European countries and Canada creating a novel platform for training a network of Early Stage Researchers (ESRs) in the field of advanced Environmental Risk Assessment (ERA). Research and training provided through PhD study, PRORISK training programme and secondments in international multidisciplinary intersectoral teams in academia, industry and regulatory bodies will enable ESRs to address exposure, ecotoxicology, ecosystem services, as well as assessment and modelling of risks and socio-economic impacts. The ESRs within PRORISK will gain synthetic skills allowing them to develop and implement innovative ERA concepts and tools to link the effects of chemicals at different levels of biological organization to ecosystem services and to determine the socio-economic values of related environmental impacts.

The ESR will be employed and enrolled in the doctoral programme of Environmental Health at Masaryk University, Czech Republic. International collaborations and secondments are foreseen namely with Association of River Water Supply Companies (RIWA), Netherlands and Norwegian Institute for Water Research (NIVA), Norway.

For further information about the scientific content please contact the principle supervisor: Prof. Ludek Blaha (ludek.blaha@recetox.muni.cz).

Linking retinoid and thyroid hormone signaling disruption with adverse effects on early development

Školitel: doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.

This PhD project will focus on (1) characterization of the relation of endocrine disruption via interference with retinoid and thyroid hormone signaling with adverse effects of pollutants on early development (developmental and embryonal toxicity, altered growth or behavior in fish embryo model); (2) exploring the role of selected nuclear receptors signaling in the relevant adverse outcome pathways of prioritized environmental toxicants and mixtures by in vitro and omics-based approaches. The ESR will be employed and enrolled in the doctoral programme of Environmental Health at Masaryk University, Czech Republic. International collaborations and secondments are foreseen namely with Vrije Universiteit Amsterdam (VUA), Netherlands and DuPont Nutrition& Biosciences, Denmark.

The Early Stage Researcher (PhD Student) will work within PRORISK (www.prorisk-itn.eu), which is a European Training Network funded by the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 859891. The consortium comprises of 18 universities, research institutions, enterprises and partner organisations in 9 European countries and Canada creating a novel platform for training a network of Early Stage Researchers (ESRs) in the field of advanced Environmental Risk Assessment (ERA). Research and training provided through PhD study, PRORISK training programme and secondments in international multidisciplinary intersectoral teams in academia, industry and regulatory bodies will enable ESRs to address exposure, ecotoxicology, ecosystem services, as well as assessment and modelling of risks and socio-economic impacts. The ESRs within PRORISK will gain synthetic skills allowing them to develop and implement innovative ERA concepts and tools to link the effects of chemicals at different levels of biological organization to ecosystem services and to determine the socio-economic values of related environmental impacts.

For further information about the scientific content please contact the principle supervisor: Assoc. Prof. Klara Hilscherova (klara.hilscherova@recetox.muni.cz).

Schopnost relevantních expozičních směsí a prioritních polutantů narušovat hormonální regulaci

Školitel: doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.

OBJECTIVES: The overall research goal is to develop efficient approaches for the characterization of specific toxic potentials of complex exposure mixtures that organisms including human are exposed to in the environment. This refers to the realistic exposure scenarios with possible joint action of a wide spectra of pollutants. The research aims namely on the ability of pollutants to interfere with hormonal regulation (endocrine disruption) and the role of this disruption in adverse effects, especially on the early (neuro)development and reproduction. The outcomes will help to prioritize the toxicity risk drivers, characterize the joint action of co-occurring chemicals and relationship of the mixture exposure with adverse effects in exposed organisms including human. This will provide scientific basis for effective risk and regulatory assessment and management of relevant exposure mixtures and chemical risk drivers and thus contribute to environmental and human health protection.

FOCUS: The doctoral research projects focus on development and implementation of diagnostic and predictive effect-based methods (in vitro, in silico) for the characterization of potential impact of internal and external exposure mixtures on environmental and human health and associated risks. This includes description of relevant exposure mixtures effects on key processes in hormonal regulation affecting early (neuro)development and reproduction in organisms. Adverse outcome pathways concept will be employed to relate the in vitro/in silico assessed endocrine disrupting potential with diagnostic approaches on the level of effect biomarkers or omics methods linking the mechanisms of action with these disorders. The projects will focus namely on the development and optimization of a battery of high-throughput bioassays covering wide range of modes of action relevant for neurodevelopment or endocrine disruption, and characterization of the endocrine disrupting potential of complex environmental exposure and effect-driver identification by a combination of progressive bioanalytical, molecular biology and non-/target high-resolution mass spectrometry methods.

EXAMPLES of potential student doctoral projects:

(1) Endocrine disrupting pollutants able to interfere with early development

(2) Adverse outcome pathways-based approaches in human exposure and epidemiological studies

(3) Human cell-based bioanalytical approaches for the assessment of endocrine disruptive potential including 2D and 3D-in vitro systems

(4) Assessment of biomarkers of endocrine disruption in biological matrices using advanced analytical methods and their relation to exposure

MORE INFORMATION: www.recetox.muni.cz

PLEASE NOTE: before initiating the formal application process to doctoral studies, all interested candidates are recommended to contact Assoc.Prof. Klára Hilscherová (hilscherova@recetox.muni.cz) for informal discussion and more information on the PhD studies and research topics.

Specializace: Matematická biologie, bioinformatika a modelování

Žádná témata nejsou vystavena.

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: