04/2023
24. 10. 2023, 19:30  |  English

Newsletter pro zaměstnance

Úvodní slovo děkana

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

příjemné teplé počasí, které letos překvapivě vydrželo až do poloviny října, jistě potěšilo nejen vinaře, ale také všechny ostatní, kteří tyto dny využili například k různým akcím či setkáním.

Začátkem září se uskutečnil slavnostní seminář ke 100. narozeninám našeho emeritního profesora fyziky a rektora Slezské univerzity v Opavě Martina Černohorského, jehož osobnost a životní energie může být pro nás všechny velkou inspirací. A právě zajímavé osobnosti a inspirace jsou pro mě jakýmsi hlavním motivem letošního začátku akademického roku.

Pokračovat ve čtení

Úspěchy našich kolegyň a kolegů

S pomocí bioinženýrství umíme zpracovat odpad a udělat z něj látky s vyšší hodnotou, jako třeba bioplasty, říká Pavel Dvořák

Cílem syntetických biologů je upravovat metabolismus mikroorganismů tak, aby byly schopné produkovat atraktivní látky, jakými jsou bioplasty, biopaliva či biofarmaka. Jak to vypadá v praxi, se dočtete v tomto rozhovoru.

Rozhovor s Pavlem Dvořákem

Jako ředitel Ústavu experimentální biologie chce Vítězslav Bryja posílit mezinárodní prestiž ústavu i fakulty

Ve své nové roli dále plánuje zlepšit komunikaci a sdílení infrastruktury napříč biomedicínskými vědami v kampusu. Více se o tomto biologovi, zkoumajícím buněčnou signalizaci, dočtete v medailonku.

Vítězslav Bryja

Ve vedení Ústavu matematiky a statistiky chce Petr Hasil posilovat význam brněnské matematiky v celosvětovém měřítku

Na ústavu by chtěl posílit míru komunikace mezi obory, ale i mezi akademiky a studujícími. Více se o tomto matematikovi, jehož hlavním vědeckým zájmem jsou rovnice, dočtete v životopisném medailonku.

Petr Hasil
 

Jako ředitel Ústavu geologických věd chce Jan Cempírek zvyšovat zapojení ústavu do mezinárodních projektů

Na ústavu chce udržovat přátelské pracovní prostředí v atmosféře vzájemného respektu. Více se o tomto geologovi, jehož výzkum je úzce spjat s ložisky technologicky klíčových prvků, dočtete v medailonku.

Jan Cempírek

V roli ředitele Ústavu chemie je snahou Petra Táborského vytvořit perspektivní tým, který bude evropsky konkurenceschopný a respektovaný

Důležitá je pro něj také otevřenost a těsné propojení kvalitní výuky a excelentní vědy. Více se o tomto chemikovi, který se věnuje luminiscenčním metodám, dočtete v medailonku.

Petr Táborský

Nová brožura představuje fakultu jako atraktivní a moderní instituci

Na začátku semestru vyšla nová brožura poskytující souhrnné informace o fakultě a jejích pracovištích, a to v české i anglické mutaci.

Barevná brožura o 32 stranách slouží pro první seznámení s celou fakultou. Ta je představena formou stručných, čtivých textů a výrazných celostránkových obrázků s popisky. 

Prolistovat brožuru

Přírodovědecká fakulta odhalila svá tajemství během Noci vědců

Tajemství, která se skrývají v přírodě či matematice, přilákala v rámci Noc vědců do obou areálů Přírodovědecké fakulty MU davy malých i velkých návštěvníků. Více než 5 000 dětí, rodičů i seniorů, využilo každoroční oblíbenou akci a v pátek 6. října 2023 zaplnilo od 18 hodin do půlnoci oba naše areály, jak v centru na Kotlářské, tak v Univerzitním kampusu Bohunice.

Více informací a fotografií

Projekt Petera Fabiana získal prestižní ERC Starting grant

Významného ocenění dosáhl biolog Peter Fabian z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Obdržel totiž jako první mladý vědec této fakulty velmi ceněný ERC Starting grant. Ten uděluje Evropská výzkumná rada (European Research Council – ERC) s cílem umožnit nejlepším mladým vědcům rozjet nové ambiciózní výzkumné projekty.

Podrobnosti Petr Fabian povede výzkumné centrum Dioscuri

Názor zaměstnanců fakulty je důležitý

V uplynulém týdnu obdrželi všichni zaměstnanci a zaměstnankyně fakulty jménem děkana Přírodovědecké fakulty email s žádostí o vyjádření názoru k personální strategii fakulty prostřednictvím dotazníku, který je možné vyplnit do 31.10.2023. Tento dotazník je anonymní a jeho vyplnění trvá maximálně 10 minut.

Děkujeme všem, kteří se již průzkumu zúčastnili, za jejich pomoc a příspěvek k určení dalších prioritních oblastí personální strategie fakulty v projektu HR Award SCI MUNI, a těm, kteří tak ještě neučinili, tuto možnost připomínáme.

Vyplnit dotazník

Ústav fyzikální elektroniky změnil název na Ústav fyziky a technologií plazmatu

Od 1. září 2023 došlo ke změně názvu Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty. Nový český název je Ústav fyziky a technologií plazmatu (zkratka ÚFTP). Anglický ekvivalent je Department of Plasma Physics and Technology.

Více informací

Pravidla pro rozvoj a vzdělávání zaměstnanců a nabídka školení v nové fakultní sekci Portálu

Přinášíme vám informace o nové směrnici Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců na Přírodovědecké fakultě MU, která nabyla účinnosti 1. 9. 2023. Zároveň bychom vás chtěli informovat o nové sekci Portálu pro zaměstnance, která srozumitelně a jednoduše informuje o nabídce vzdělávání a rozvoje na Přírodovědecké fakultě MU i napříč celou univerzitou.

Více informací

Český dalekohled QUVIK poletí do vesmíru. Astrofyzici z Masarykovy univerzity budou řídit vědeckou část projektu

Projekt prvního českého vesmírného dalekohledu QUVIK, jehož vědeckou část budou řídit astrofyzici z Masarykovy univerzity, dostal zelenou. Odborníci z Ministerstva dopravy ČR a Evropské kosmické agentury (ESA) vybrali ze sedmi špičkových českých vesmírných projektů dva. Jedním z nich je QUVIK, projekt vesmírného dalekohledu optimalizovaného na ultrafialovou část spektra, který bude zaměřen na zdroje gravitačních vln, které vznikají při srážkách černých děr a neutronových hvězd. Projekt povede Výzkumný a zkušební letecký ústav.

Podrobnosti

Vědci poprvé pozorovali centrum naší galaxie díky vesmírnému dalekohledu Jamese Webba

Mezinárodní tým vědců, jehož členem je také astrofyzik Michal Zajaček z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, identifikoval mladou hvězdokupu v bezprostřední blízkosti supermasivní černé díry Sgr A* v centru naší Galaxie. Vědce překvapilo stáří pozorovaných objektů a poprvé publikovali spektrum centra naší galaxie pořízený vesmírným dalekohledem Jamese Webba.

Podrobnosti
 

Akademický senát si zvolil nové vedení

Akademický senát Přírodovědecké fakulty MU (AS PřF MU) se dne 6. října 2023 poprvé sešel v novém složení. Hlavním bodem ustanovující schůze byla volba nového vedení: předsedou AS PřF MU byl zvolen profesor Vít Kudrle, předsedou Komory akademických pracovníků AS PřF MU se stal profesor Jan Slovák a předsedou Studentské komory AS PřF MU potom Tomáš Brom.

Více informací

Cenu rektora pro vynikající pedagogy převzala matematička Iva Dřímalová

Cena rektora za excelentní pedagogickou činnost byla udělena interním pedagogům Masarykovy univerzity. V oblasti přírodních věd a lékařství, získala toto uznání v podobě bronzové medaile a diplomu Iva Dřímalová z Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Předání Cen rektora pro vynikající pedagogy roku se letos poprvé stalo součástí slavnostního Zahájení akademického roku a vyhlášení Univerzitního vína pro rok 2023/2024.

Podrobnosti v Magazínu M

Mladá mikrobioložka z Masarykovy univerzity zaujala se svým výzkumem rozkladu odpadní rostlinné biomasy odborníky z NATO

Výzkum rozkladu odpadní rostlinné biomasy a jejího potenciálu, kterému se věnuje Barbora Hrnčířová z Masarykovy univerzity, zaujal Organizaci pro vědu a technologie Severoatlantické aliance (NATO STO). Mladá vědkyně uspěla v celostátním výběru kandidátů a reprezentovala Českou republiku na Early Career Scientist Event (ECSE), který uspořádala NATO STO od 19. do 21. září 2023 ve finském Espoo jako součást podzimního zasedání Výboru NATO pro vědu a technologie. Z ECSE si navíc dovezla i ocenění za nejlepší prezentaci.

Podrobnosti

Vynikající absolventi a vyučující obdrželi Cenu Přírodovědecké fakulty MU. Oceněny byly také spolupracující střední školy a instituce

Ceny Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro rok 2023 převzalo 13 osobností. Na základě nominací z ústavů PřF MU byli oceněni vynikající učitelky a učitelé přírodních věd či matematiky, absolventi fakulty a také spolupracující školy a instituce. Ceny předal děkan PřF MU Tomáš Kašparovský spolu s rektorem MU Martinem Barešem v rámci Zahradní slavnosti na Kotlářské dne 18. 9. 2023.

Podrobnosti

Semináře ke 100. narozeninám fyzika Martina Černohorského se zúčastnilo 101 gratulantů

Výjimečný seminář plný fyziky, vzpomínání a gratulací se uskutečnil při příležitosti letošních 100. narozenin emeritního profesora fyziky Přírodovědecké fakulty MU a emeritního rektora Slezské univerzity v Opavě Martina Černohorského. Seminář společně zorganizovaly pobočný spolek Brno Jednoty českých matematiků a fyziků a ústavy fyziky naší fakulty. Do auly na Kotlářské, kde se slavnostní setkání uskutečnilo, přijalo pozvání symbolicky 100 a jeden host.

Více o události

Nový seriál Za oponou přírody přibližuje výzkum „zelených biologů“ z MUNI

Od soboty 9. září 2023 vždy od 9:30 uvádí Česká televize na ČT2 nový seriál pěti přírodovědných filmů Za oponou přírody. Vědecko-popularizační seriál ukazuje příběhy výzkumu slatin, parazitů, karpatských luk, netopýrů i tajů hmyzích mimikry. Jak seriál vznikal? Dozvíte se ve dvojrozhovoru s Janem Rolečkem a Mariánem Polákem.

Přečíst dvojrozhovor Přejít na iVysílání

Na úvod akademického roku se v kampusu tradičně grilovalo

Studenti fakult, které sídlí v bohunickém kampusu (lékařské, přírodovědecké, farmaceutické a fakulty sportovních studií), se v úterý 10. října setkali při neformálním Grilování děkanů. Připraveny byly dobroty z grilu, sportovní aktivity i spousta studentské socializace.

Více o události

Děkani přírodovědných fakult jednali o změnách v rámci přípravy budoucích učitelů

Členové Asociace děkanů přírodovědných fakult na dvoudenním zasedání v Olomouci diskutovali se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) hlavní změny v rámci reformy přípravy středoškolských učitelů, dále pak změny v oblasti financování vědy i přírodovědných oborů a udělili záštitu nad vydáním Fotografického atlasu rostlin České republiky.

Více informací
 

Zahradní slavnost na Kotlářské přilákala na 350 návštěvníků

Tradiční Zahradní slavnost na Kotlářské, kterou Přírodovědecká fakulta MU (PřF MU) oficiálně zahájila nový akademický rok, se uskutečnila v pondělí 18. 9. 2023 v areálu fakulty na Kotlářské. Příležitost potkat se v příjemné neformální atmosféře využilo na 350 návštěvníků z řad studujících, zaměstnanců a pozvaných hostů. Součástí programu bylo letos také předání nové Ceny Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Více o události a fotogalerie

Děkan Kašparovský slavnostně otevřel novou branku na Kotlářské

Od pondělí 21. srpna 2023 můžete ke vstupu do areálu naší fakulty na Kotlářské využít nový vstup z ulice Veveří, který najdete u budovy knihovny. Branka usnadní přístup do areálu všem, kteří vystoupí na nedaleké tramvajové zastávce Konečného náměstí.

Podrobnosti

Festival vědy a techniky se letos díky přírodovědcům zazelenal

Zelené stany, zelené balonky a desítky usměvavých přírodovědců a přírodovědkyň v zelených tričkách letos „obarvili“ na zeleno brněnský Festival vědy a techniky, který se uskutečnil 8. – 10. záři 2023 v pavilonu A brněnského výstaviště a na přilehlých venkovních plochách. Více než stovka studentů a zaměstnanců Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity představila během tří dnů své obory na celkem 10 stanovištích, zájemci o matematiku si mohli užít také vtipné vystoupení v rámci Divadla vědy.

Více o události

Mezinárodní studii o existenci supermasivních černých děr publikoval magazín Astrophysical Journal

Přesvědčivý důkaz existence supermasivních černých dvojděr v aktivních galaktických jádrech přinesl mezinárodní výzkumný tým, kterého součastí byl i astrofyzik Michal Zajaček z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Výsledky studie, která zpracovávala data získaná největšími radioteleskopy na světě, byly nedávno prezentovány v prestižním odborném časopise The Astrophysical Journal. Na výzkumu se podílel tým odborníků z pěti zemí a osmi vědeckých či univerzitních pracovišť.

Podrobnosti

Na sympoziu Resilience & Leadership in Academia zaujalo hodnocení zaměstnanců Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

V září se v Praze uskutečnilo mezinárodní sympozium zaměřené na téma vedení v akademickém prostředí. Na této události měli příležitost představit své pohledy na problematiku vedení následující odborníci: Gergely Kováts z Corvinus University Budapest, Daniela Pauknerová z Vysoké školy ekonomické, Bohumil Rezek z Českého vysokého učení technického a Barbora Wahlová z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. V rámci své prezentace Barbora Wahlová představila hodnocení zaměstnanců fakulty jako manažerský nástroj.

Podrobnosti

Zemřela profesorka Jana Šmardová. Dodávala pocit patřičnosti toho, že žasnout a nepřestat se ptát, má smysl

Se smutkem sdílíme, že nás opustila profesorka Jana Šmardová, která působila na Oddělení genetiky a molekulární biologie Ústavu experimentální biologie. Navždy zůstane v našich vzpomínkách.

Medailon Jany Šmardové
 

Naši hydrobiologové se podíleli na studii vývoje biodiverzity řek publikované v NATURE

Čtyři hydrobiologové z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU se podíleli na významné mezinárodní studii, která analyzovala vývoj biodiverzity v evropských řekách během posledních 50 let, Studie právě vyšla v prestižním časopise NATURE.

Podrobnosti

Den otevřených dveří Brněnské živé laboratoře

Centrum RECETOX se již 40 let zabývá studiem vztahů mezi člověkem a životním prostředí. Oslavy této události, které budou probíhat během celého podzimního i letního semestru 2023/2024 jsme zahájili 21. září vernisáží výstavy, představující historii centra. Výstavu si můžete až do poloviny prosince prohlédnout v koridoru univerzitního kampusu Bohunice.

Více o události

Knihkvíz potěšil návštěvníky prvního setkání brněnských knihoven

Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty se začátkem října představila spolu s dalšími 18 brněnskými knihovnami na prvním ročníku KnihKvízu, neboli dnu s brněnskými knihovnami. Setkání se uskutečnilo v rámci Týdne knihoven v sadech Národního odboje a přilákalo stovky studujících ze středních škol.

Více o události

Zemřel profesor Jiří Příhoda

Se zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil profesor Jiří Příhoda, který od roku 1972 pracoval na Katedře anorganické chemie PřF MU, později Ústavu chemie PřF MU. Zemřel po krátké těžké nemoci ve věku 73 let.

Medailon Jiřího Příhody

Aktuálně vyhlášené soutěže

Podrobnosti

Napsali o nás

Studenti z MUNI si v závodě osmiveslic vyveslovali zlato  Externí odkaz

Obrazem: Noc vědců 2023 na MUNI  Externí odkaz

Cenu předsedy GA ČR získala Alena Kluknavská z MUNI  Externí odkaz

Nová sezona Mendel Lectures do opatství znovu přivede špičkové vědce  Externí odkaz

Vynikající pedagogové, vítězná vína a vize nejlepší univerzity  Externí odkaz

Naši vědci zkoumají, jak roste teplota vodních toků v období, kdy se klima jižní Moravy postupně mění na středozemské  Externí odkaz

Špičkové výzkumné centrum Dioscuri vzniká i na MUNI  Externí odkaz

Vyšší a tlustší. Brněnští vědci vyvinuli software na měření proporcí Čechů. Zájem má oděvní průmysl  Externí odkaz

Svědectví ze čtyř kontinentů: klima na planetě se radikálně mění  Externí odkaz

QUVIK – První český vesmírný dalekohled  Externí odkaz

Kalendář akci

6. – 8. 9.

Festival vědy 2024

Víkend plný vědy a poznání pro celou rodinu. Brno je plné vědy, a co víc, s vědou i vědci rozhodně není nuda! Přijďte se o tom přesvědčit na Festival vědy 2024 do areálu brněnského výstaviště, pavilonu A1. Těšit se můžete na pestrý interaktivní program našich ústavů a pracovišť, od pátku 6. září do neděle 8. září – kdykoli od 9 do 18 hodin. Vstup na akci je zdarma.

Podrobnosti

10. – 14. 9.

5th Conference on Slope Tectonics

Podrobnosti

16. 9.

Zahradní slavnost na Kotlářské 2024: Zahájení akademického roku

Srdečně zveme všechny naše studenty i zaměstnance na Zahradní slavnost do parčíku na Kotlářské.

Podrobnosti

19. 9.

Grilování děkanů

Děkani Lékařské fakulty, Přírodovědecké fakulty, Fakulty sportovních studií a Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity srdečně zvou studující na neformální akci, na které budou mít příležitost společně se seznámit a popovídat si.

Podrobnosti

25. 9.

MUNI SCI PhD Day

Nezbytné informace pro současné i budoucí PhD studenty (práva a povinnosti doktorských studentů, grantové příležitosti, zahraniční studijní stáže, výzkumné příležitosti). Součástí MUNI SCI PhD Day bude i networking nad lahodnou snídaní. Zaregistruj se a přijď!

Podrobnosti

27. 9.

Noc vědců na SCI MUNI

Pro děti i dospělé

Již tradiční každoroční celorepubliková popularizační akce proběhne v pátek 27. září 2024 s podtitulem PROMĚNA. Konkrétní program, který pro vás chystají pracoviště Masarykovy univerzity, bude postupně zveřejňován na webových stránkách https://www.nocvedcu.cz/.

Podrobnosti

10. 10.

CRISPR-Cas: From Bacterial Immunity Towards Genome Editing And Beyond (Seminar Series)

  VIRGINIJUS ŠIKŠNYS

Lecture held in English
Mendel´s refectory in the Mendel Museum Brno

Podrobnosti

16. 10.

Core Facility Day Life Sciences 2024

Zajímá vás, jaké jsou pro výzkumné pracovníky a pracovišti na univerzitě k dispozici specializované služby? Jaké nástroje můžete používat ve sdíleném režimu a za jakých podmínek? Chcete se o všem přesvědčit na vlastní oči? Neváhejte a přihlaste se na Core Facility Day Life Sciences, na kterém se podílí CEITEC, Přírodovědecká fakulta, Lékařská fakulta, Farmaceutická fakulta, Fakulta sportovních studií a Ústav informatiky.

Podrobnosti

17. 10.

What Do We Know About (Your) Antibodies? (Seminar Series)

  ALBERT HECK

Lecture held in English
Mendel´s refectory in the Mendel Museum Brno

Podrobnosti

31. 10.

Ion Channels As An Inspiration For Synthetic Chemists (Seminar Series)

DIRK TRAUNER
Lecture will be held in English

Podrobnosti

Redakční uzávěrka příštího newsletteru pro zaměstnance je 30. listopadu 2023. Vaše příspěvky v češtině a v angličtině prosím posílejte na pr@sci.muni.cz, rádi je zveřejníme.

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram