Ústav botaniky a zoologie
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta 


Vždy s úsměvem ... :o)

     Aktualitky (tvorba po roce 2000)
 • Sebranka prací Ústavu válečné biologie a dodatky k sebrance
 • Nejnovější fotky z ústavních akcí
 • Pro všechny studenty Ph.D. je zde motivační video
 • První dva příspěvky z červnové akce 40 + 35: pohádka O zlatovlásce a reportáž o jedné brněnské sektě
 • Fotografie z Botzoologického volejbalového turnaje 28/6/2007 v Řečkovicích a zde jsou přehledy mužstev s výsledky
 • Výsledky 2. ročníku squashového turnaje ÚBZ (2006) a zde jsou pravidla pro neznalé
 • Zhudebněné fytogeografické členění ČR (Fajmon 2006)
 • Světlana, co má dost času (Píseň na melodii Pramínku vlasů (Pařil, Suchý, Šlitr, 2006)
 • Svět Světlany (Kratičká prezentace o famózní světoznámé hydrobioložce, 2006)
 • Paederota bonarota (Píseň o diagnostických druzích svazu Potentillion caulescentis, Fajmon 2003)
 • Botanická osudová (Botanici zlidověli několik písní, tohle je jedna z nich)
 • Pohádka o třech sestrách - botaničkách + úvodní plakát + (konečně) galerie fotografií (Divadelní hra sehraná na vánoční besídce 2003)
 • Balada o životním cyklu typického zástupce rodu Plasmodiphora z čeledi Plasmodiophoraceae, řádu Plasmodiophorales, třídy Plasmodiophoromycetes, oddělení Plasmodiophoromycota (2003)
 • Xerobromion (hymnus zahraniční exkurze katedry botaniky PřF MU v Brně v roce 2002)
 •  


       Nové objevy, přínosy, nápady, metody ... botanické i nebotanické
 • Zákon č. 1412/95 Sb. O botanické práci v terénu (1995, novela 1996)
 • Zásady snímkování sena v senících (1996)
 • Catcaceae (Vít Grulich představuje čeleď dávno zapomenutou, 1995)
 • Prodromus Cakilorum Hominorum čili pokus o soustavný přehled druhů rodu Cakile Višňák et Bureš sect. Homininae Bureš - výser (Petr Bureš, 1997)
 • Metody a cesty k důstojnému zakončení roku - literární review (Pijan Chytrý, 1997)
 • Padání listí aneb metody abstraktního umění v botanice (Katka Šumberová, 1997)
 • Umělá květena hospodská zemí koruny české (Magda Zdražílková, 1998) a příspěvek, který reaguje na tento článek (Viktorie Brožová, 2009)
 • Zástupci čeledi Plenobarbataceae - plnovousatníci: Plenobarbatus oryctolagii, Plenobarbatus callidus (Ehrumbergerová et al. 1999)

 •      Další práce a studie význačných kapacit tohoto ústavu
 • Témata dizertačních prací pro školní rok 1998/99 (Vladimír Řehořek, 1997)
 • Projekt rozloučení s koncem roku 1997 (Vít Grulich, 1997)
 • Vážená inkviziční komise !!! (Olga Rotreklová, 1997)
 • Recepty: Volební guláš podle sběrače-vůdce, Brněnská botanická směs dle sběrače-nosiče, Plíseň povidlová hrušecká a Recept na sobáš podle sběrače-vůdce (1996-7)
 • Test: Máš základní předpoklady stát se botanikem ? (1994)
 • TEPSODVUBOŠ - test psychické odolnosti vůdce botanické šestky (1995)
 • O vývoji člověka (fotoseriál, k nahlédnutí jako postupný sled záběrů (267 kB) anebo jednotlivé obrázky, 1998)

 •      Umělecká tvorba taktéž botanická i nebotanická
 • Balada o životním cyklu typického zástupce rodu Plasmodiphora z čeledi Plasmodiophoraceae, řádu Plasmodiophorales, třídy Plasmodiophoromycetes, oddělení Plasmodiophoromycota (2003)
 • Xerobromion (hymnus zahraniční exkurze katedry botaniky PřF MU v Brně v roce 2002)
 • Tři mošničky pro Epizoochorku (divadelní kus o botaničkách, které žily jako v pohádce, 1997)
 • Ódy na botanickou šestku (1996)

 •      Na okraj: Život a dílo botanické šestky MU v Brně
 • Zpráva o pracovním pobytu některých členů "B6" za mořem, za polárním kruhem i jinde (jaro 1996)
 • Botanická šestka za hranicemi všedních dní aneb Alpská výprava (VII. 1996)
 • Velká akce "B6" (Pálava, XI. 1996)
 • Vánoční besídka Botanického kroužku (XII. 1996)
 • Zpráva o psaní a obhajobách diplomových prací (jaro 1997)
 • Zpráva o oddychovém víkendu Botanické šestky u Starej Turej Brezovej, která dosud nestačila vyhoreť (IV. 1997)
 • Zpráva o státnicích a radostech s tím spojených + historická korespondence (VI. 1997)
 • Souborná zkouška (XII. 1997)
 • Zpráva o tom, čím se "B6" živí teď, když už ji není tak často vidět (1998-?)

 • Veškeré náměty a připomínky směrujte prosím na rozehnal_at_sci.muni.cz