Navazující magisterské studium

Pro bakaláře také z jiných fakult a škol

Co můžete studovat?

Magisterské navazující prezenční studium  

Magisterské navazující kombinované studium  

„Exkluzivita diplomu z naší fakulty je zaručena. Nedáváme ho totiž každému, a tak má na trhu práce vysokou cenu.“

Tomáš Kašparovský, děkan PřF MU

Studijní oddělení

telefon: 549 49 3577
e‑mail: