Doktorské studium

Začněte kariéru vědce

Co můžete studovat?

Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity oznamuje, že přijímá přihlášky do doktorských studijních programů.

Přihlášky se podávají pouze elektronicky - E-přihláška

Od 1. ledna 2020 do 30. dubna 2020 do všech doktorských studijních programů kromě Věd o živé přírodě  (začátek studia podzimní semestr 2020).

Aktuální informace: Současná opatření v souvislosti s epidemiologickou situací se v tuto chvíli nedotýkají přijímacího řízení do doktorských studijních programů. E-přihlášky lze v aktuálním běhu podávat do 30. 4. 2020, s nástupem do studia v podzimním semestru 2020. Přijímací pohovory proběhnou ve druhé polovině června/první polovině července 2020.

 

Doktorské prezenční studium  

Doktorské kombinované studium  

Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

Mgr. Anísa Kabarová

telefon: 549 49 6358
e‑mail: